Wellness

Wellness shvaćam kao stanje u kojemu je osoba zdrava, sretna, radosna, ispunjena samopouzdanjem.